top of page

Hallo, ik ben Ann. Net als Veronique ben ik groei- en jongerencoach bij Wijzer. Als leerkracht wiskunde en mama van drie heb ik geleerd dat jongeren begeleiden echt ‘mijn ding’ is. Als kind en adolescent is het immers niet vanzelfsprekend om in je eentje je weg te vinden tijdens het opgroeien.

Hallo, ik ben Veronique. Het idee om meer te doen voor jongeren dan wat in scholen wordt aangeboden en om volwassenen te helpen die last hebben van perfectionisme, speelt al een tijdje in mijn hoofd. Hoe meer opleidingen ik volgde, hoe zekerder ik werd dat ik de sprong wou wagen. Samen met Ann besloot ik Wijzer op te richten.

Veronique

Ann

Reno2.jpg
foto%20ann_edited.jpg

 Veronique 

Ik sta al meer dan 20 jaar in het onderwijs als leerkracht wetenschappen en heb het lesgeven verschillende jaren gecombineerd met leerlingenbegeleiding. De zoektocht naar een goede manier om om te gaan met kinderen die voortdurend vragen stellen, onderpresteren, faalangstig zijn of uitdagingen uit de weg gaan, is me bekend. 

 

Uit mijn werkervaring, maar ook als moeder van drie opgroeiende kinderen begon mij in de loop van de jaren iets op te vallen. Kinderen die door de lagere school ‘vliegen’ en vaak tijdens de eerste jaren van het middelbaar nog voldoende oppikken uit de lessen, lopen tegen een muur van zodra de pakketten leerstof groter worden. Ze merken dat ‘opletten in de les’ niet meer voldoende is, weten niet wat ze concreet anders moeten aanpakken en raken gedemotiveerd, worden faalangstig of ontwikkelen overdreven perfectionisme. Ik merkte dat ik het zoeken naar uitdagingen en het luisteren naar de jongere zelf met evenveel plezier deed als het lesgeven. Bovendien voelde ik de nood om méér te doen.

 

Heel wat jongeren hebben nooit geleerd hoe ze met de kennis over zichzelf en schoolse kennis moeten omgaan. Plots zien ze anderen plannen, schematiseren en samenvatten en lijkt het alsof zij die boot hebben gemist. Ik ben ervan overtuigd dat het nooit te laat is om deze vaardigheden aan te leren. Soms valt de leerhonger stil omdat jongeren in hun comfortzone blijven. Met de juiste aanpak geloof ik dat iedereen opnieuw die ‘goesting’ om te leren kan aanwakkeren.

Faalangst kan zowel voor een kind, tiener als volwassene de reden zijn om uit te stellen, de kleinste uitdaging niet (meer) aan te gaan, stress te krijgen, ... Ook het worstelen met hoogsensitiviteit of perfectionisme of de zoektocht naar wat iemand wil, kan voor jong en oud best pittig zijn. Samen zoeken naar manieren om die faalangst aan te pakken, om hoogsensitiviteit als kracht te gebruiken, om overdreven perfectionisme om te buigen waardoor 'moeten' 'willen' wordt, om keuzes te maken die passen, ... zijn uitdagingen die ik graag aanga. 

 

Vanuit een sterke drang om meer uit mensen te halen, volgde ik de voorbije jaren tal van opleidingen. Om zowel jongeren als volwassenen te helpen die last hebben van perfectionisme volgde ik de opleiding OCP-coach bij het Ontwikkelingsinstituut. Daarnaast verdiepte ik me in hoogsensitiviteit, motivatie, leren studeren, coaching, … en werd ik net zoals Ann bij Hoogbloeier expert in hoogbegaafdheid. Al die kennis heeft al meermaals zijn nut bewezen in mijn job als leerkracht, leerlingenbegeleider en coach.

Veronique

 ANN 

Bij mijn leerlingen merkte ik dat een specifieke groep jongeren in het reguliere onderwijs uit de boot viel. Ik zag dat hoogbegaafde en hooggevoelige leerlingen vaak verloren liepen. Concreet startte ik daarom zelf met extra begeleiding voor hoogbegaafde leerlingen uit mijn klassen in het secundair onderwijs. Ik probeerde hen niet enkel verdieping en verrijking aan te bieden, maar vond persoonlijke begeleiding ook erg belangrijk. Ook de hooggevoelige adolescenten nam ik onder mijn vleugels. Dankzij mijn leerlingen weet ik nu dat ik jongeren wil helpen inzicht te krijgen in hun eigen manier van denken en zijn. 

 

Doorheen de jaren heb ik geleerd dat veel jongeren zich niet ten volle kunnen ontplooien omdat ‘iets’ hen belemmert. Vaak is dat ‘iets’ echter een talent waar de jongere eenvoudigweg nog niet mee heeft leren omgaan. Of ze nu meerbegaafd, hooggevoelig of perfectionistisch zijn, faalangst remt elk van deze jongeren af in hun ontwikkeling. 

 

Ondertussen heb ik via tal van opleidingen en jarenlange ervaring geleerd dat ik faalangst kan aanpakken door samen met de jongeren te werken aan hun groeimindset. Via opleidingen bij Hoogbloeier werd ik expert in hoogbegaafdheid. Daarnaast heb ik ook vormingen gevolgd om coach te worden en begeleider van hooggevoelige jongeren in het secundair onderwijs. 

 

In september 2020 startte ik bij de nieuwe school Het Leerbos in Deinze als wiskundig experte en mindsetleerkracht. Deze basisschool richt zich vooral tot meer- en hoogbegaafde kinderen waardoor ik nog beter heb geleerd specifiek in te spelen op de noden van deze doelgroep.

Daarnaast ligt ‘Wijzer’ mij als mama erg na aan het hart omdat ik bij mijn eigen kinderen gemerkt heb dat het niet gemakkelijk is om aangepast onderwijs te vinden voor kinderen die hoogbegaafd of hooggevoelig zijn. In mijn zoektocht kwam ik in contact met organisaties zoals Hoogbloeier, Het Leerbos en MeerMij en besefte ik dat ik zelf ook een verschil wou maken.

Vanuit de energie die ik kreeg als groeicoach van mijn leerlingen en kinderen raakte ik ervan overtuigd dat ik nog veel meer jongeren wil helpen. Samen met Veronique ben ik vastbesloten om van Wijzer een plek te maken waar jongeren hun eigen weg vinden.

Ann
bottom of page